O klube

Občianske združenie Atletický oddiel Partizánske vzniklo 31. októbra 2018 a od januára 2019 je členom Slovenského atletického zväzu ako aj Západoslovenského atletického zväzu. Je dobrovoľným, nepolitickým, neziskovým a športovým záujmovým združením fyzických osôb. Hlavným cieľom Atletického oddielu je zabezpečovanie rozvoja atletiky v okrese Partizánske a jeho okolí s osobitým dôrazom na podporu a rozvoj detí a mládeže a mládežníckej atletiky.

Naši členovia sú zaradení do týchto vekových kategórií:

Najmladšie žiactvo: ročník 2008 a mladší
Mladšie žiactvo:  ročník 2007 – 2006
Staršie žiactvo: ročník 2005 – 2004
Dorast:  ročník 2003 – 2002
Juniori: ročník 2001 – 2000
Muži, ženy                ročník 1999 a starší