O klube

Občianske združenie Atletický oddiel Partizánske vzniklo 31. októbra 2018 a od januára 2019 je členom Slovenského atletického zväzu ako aj Západoslovenského atletického zväzu. Je dobrovoľným, nepolitickým, neziskovým a športovým záujmovým združením fyzických osôb. Hlavným cieľom Atletického oddielu je zabezpečovanie rozvoja atletiky v okrese Partizánske a jeho okolí s osobitým dôrazom na podporu a rozvoj detí a mládeže a mládežníckej atletiky.

Naši členovia sú zaradení do týchto vekových kategórií:

Najmladšie žiactvo: ročník 2009 a mladší
Mladšie žiactvo:  ročník 2008 – 2007
Staršie žiactvo: ročník 2006 – 2005
Dorast:  ročník 2004 – 2003
Juniori: ročník 2002 – 2001
Muži, ženy: ročník 2000 a starší

 1,044 videní celkom