Prihláška

Atletický oddiel Partizánske je občianske združenie otvorené verejnosti, ktorá sa chce venovať atletike na súťažnej i rekreačnej úrovni. Ako sa stať členom? Jednoducho, stačí vyplniť prihlášku a spolu s členským príspevkom ju zaslať na adresu občianskeho združenia.

Prihláška pre deti a mládež (6 – 17 rokov)

Táto prihláška je určená žiakom základných a stredných škôl, ktorí budú riadnymi členmi AO Partizánske a budú sa zúčastňovať tréningov a súťaží ako registrovaní pretekári pod hlavičkou oddielu. Prihlášku vypĺňa a podpisuje aj rodič / zákonný zástupca dieťaťa.

prihláška pre maloletých členov (súbor RTF, veľkosť 46 kB)


Prihláška pre dospelých (nad 18 rokov)

Táto prihláška je určená dospelým, žiadateľom, ktorí sa budú zúčastňovať tréningov AO Partizánske a/alebo budú súťažiť ako registrovaní pretekári pod hlavičkou oddielu.

prihláška pre aktívnych dospelých členov (súbor RTF, veľkosť 45 kB)

 2,329 videní celkom