2 %

Príspevok 2% z dane pre Vás neznamená žiadny výdavok, pretože ide o daň, ktorú už za Vás odviedol Váš zamestnávateľ, alebo ktorú odvádzate ako fyzická alebo právnická osoba daňovému úradu a pritom Vám dáva možnosť pomôcť niektorému občianskemu združeniu, akým je aj náš Atletický oddiel. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech detí a mládeže. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 percentách!

Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A, VIII. Oddiel priznania, typ B, XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: Atletický oddiel Partizánske
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Jilemnického 1714/58 , 95803 Partizánske
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 51991357

Loading