Vekové kategórie

Rozpis vekových kategórií podľa veku:

  • prípravka – po dovŕšení 6 rokov – 2014
  • najmladšie žiactvo – ročník narodenia 2014 – 2011
  • mladšie žiactvo – ročník narodenia 2010 – 2009
  • staršie žiactvo – ročník narodenia 2008 – 2007
  • dorast – ročník narodenia 2006 – 2005
  • juniori – ročník narodenia 2004 – 2003
  • dospelí – ročník narodenia 2002 a starší

Loading