Info o klube

Občianske združenie Atletický oddiel Partizánske vzniklo 31. októbra 2018 a od januára 2019 je členom Slovenského atletického zväzu ako aj Západoslovenského atletického zväzu. Je dobrovoľným, nepolitickým, neziskovým a športovým záujmovým združením fyzických osôb. Hlavným cieľom Atletického oddielu je zabezpečovanie rozvoja atletiky v okrese Partizánske a jeho okolí s osobitým dôrazom na podporu a rozvoj detí a mládeže a mládežníckej atletiky.

AO Partizánske, rok 2019Atletický oddiel Partizánske na konci v sezóne 2019

Atletický oddiel Partizánske na konci v sezóne 2020

Loading