Tréneri

JANA SEIDLOVÁ
hlavný tréner, kondičný tréner, štatutár občianskeho združenia.

TEL: +421 908 706 687
E-MAIL: jana.seidlova@atletikapartizanske.sk 

TRÉNER KATEGÓRIÍ: …

 

BARBORA HALUŠOVÁ
tréner

TEL: +421 904 341 321
E-MAIL: barbora.halusova@atletikapartizanske.sk

TRÉNER KATEGÓRIÍ: …

 

 

MIROSLAV JANČOVIČ
tréner

TEL: +421 911 207 598
E-MAIL: miro.jancovic@atletikapartizanske.sk 

TRÉNER KATEGÓRIÍ: …

 

 

VLADIMÍR IŠTVÁN
tréner

TEL: +421 907 249 024
E-MAIL: vladimir.istvan@atletikapartizanske.sk 

TRÉNER KATEGÓRIÍ: …

 

 

MARTIN DRÁBIK
tréner

TEL: +421 904 316 753
E-MAIL: martin.drabik@atletikapartizanske.sk 

TRÉNER KATEGÓRIÍ: …

 

Loading