Preteky

Už niekoľko rokov spolupracujeme na našich behoch s trenčianskou firmou SunBell – VysledkovyServis.sk, ktorí pre nás zabezpečujú kompletný servis registrácie, výberu štartovného, meranie časov a spracovanie výsledkov. Nebude to inak ani v tomto roku.

Momentálne máme spustenú registráciu na tieto dve naše podujatia:

 

LESNÝ BEH PARTIZÁNSKE

1. ročník
17. jún 2023 || štart 10:00

Pre podrobnosti a prihlásenie klikni na logo vľavo

VEČERNÝ BEH PARTIZÁNSKE

5. ročník
9. september 2023 || štart hlavnej kategórie 19:30

Pre podrobnosti a prihlásenie klikni na logo vľavo